80-tal

Under 80-talet kombinerar Gunnar Cyrén silver med klart slipat glas. Silversmidets inverkan på rena glasföremål blir allt mer tydlig i slipade båtar och fåglar. Det är ett tidsödande arbete eftersom varje föremål får individuellt anpassad kontur och dekor. Det är en tid när det går att lägga ner mycket arbete på glasföremål och få betalt. Tillsammans med silversmederna Olle Ohlsson och Martin Öhman driver han under några år Galleri Gamla Stan i Stockholm, specialiserat på silver och glas. Galleri Gunnar Cyrén öppnar 1986 i Gamla Gefle och får celebert besök året därpå under kungaparets Eriksgata i Gävleborgs län.

Orrefors Galleri på Strandvägen i Stockholm invigs 1989 med Gunnar Cyréns fjärde silverutställning. Under arbetet har Gunnar utvecklat sina tankar runt ceremoniella föremål, högtidlighet och vår tids formideal. ”Tidiga kulturer använde väldighet, statisk sluten form och symmetri. Man trodde på evigheten och arbetade för den. I vår egen informationsdyrkande värld står vi i ett mer tillfälligt eller privat förhållande till våra gudar”. Kanske anas en längtan till en tid då konstnärer och konsthantverkare hade en betydelsefull funktion i samhället som gestaltare av ”heliga ting och eviga värden”. Under alla omständigheter så har Gunnars intresse för ämnet skapat en plattform för hans fortsatta arbete.