10-tal

Åldern börjar komma ikapp Gunnar Cyrén. Då och då under de senaste femton åren har Gunnar nämnt, lite skämtsamt, att han befinner sig på ”landningvarvet”. Den närmaste omgivningen har egentligen inte kunnat se någon större förändring av vitalitet och tempo. Nu, som åttioåring, är dock farten är inte lika hög längre. Han spelar fortfarande i bossa nova-gruppen Brazil. Han är också mycket engagerad i jubileumsutställningen Gunnar Cyrén 80 år, som visas 2011 på Länsmuseet i Gävle. Det sista projektet blir det vackra kyrksilvret till Sandvikens kyrka, vilket invigs i mars 2012. Den sista oktober 2013 avlider Gunnar Cyrén.