Hovmästarstav - Gripsholms slott

Åke Livstedt berättar:

"1987 firade Gripsholms slott 450 år. Idéutkastet till Gripsholmsjubileets hovmästarstav var ett överstycke format som en vasakärve med Gustav Vasas och nuvarande kung Carl XVI Gustafs namnchiffer. På kärven skulle slottet vila och ur dess inre gripfanan resa sig. Utkastet överlämnades till silversmeden och formgivaren Gunnar Cyrén, som med stor entusiasm och offervilja bearbetade idén och utförde silverarbetet. Resultatet blev en magnifik ceremonistav, vars like vad storlek och arbete beträffar inte på länge utförts i Sverige. Man får gå tillbaka till utförandet av Stockholms stifts biskopskräkla 1942, för att finna något motsvarande.


De ursprungliga tankarna fullföljdes i stort sett. Tillagt blev överdelen av vasakärven som bildade en vågrörelse i silver, symboliserande Mälarens vatten. Graverade vågkammar och små förgyllda fiskar ger ett lustigt och lekfullt inslag till den strama staven. Skaftet gjordes åttkantigt i svärtad al med doppsko i silver, på vilken donators namn är ingraverat. Skaftets överdel är också skodd med silver och bär ingraverat: GRIPSHOLM 1537 - 1987. Kärve och monogram är förgyllda. Vågorna och den koniska övergången mot överstycket är i silvrets egen färg. Konen täcks av en grön plexiglasskiva, på vilken borgen vilar. Slottet är utfört i rödförgyllt silver med svartoxiderade tak och tornhuvar. Gripfanan är likaledes förgylld med gripen utsågad. Sålunda uppvisar också staven slottets ceremonifärger svart, guld och grönt. Stavens längd är 1,685 m och till den hör ett fodral i svart kläde."