Mapp Ormpokalen

Till varje unikt silverföremål som Gunnar Cyrén skapade medföljde alltid en mapp. Här visas innehållet i den mapp som är relaterat till silverarbetet Ormpokalen från hans första silverutställningen 1977. Ormpokalen är en gåva till Nationalmuseum från konstnären. Så här skriver Gunnar om mapparnas syfte och innehåll:


”Det måste vara en mer fullständig känsla för den som förvärvar en unik silverpjäs att få del av så mycket som möjligt av det arbete som ligger bakom. Varje unikt arbete har en mer eller mindre intressant historia. För mig som har utfört det känns det befriande och ärligt att lämna ifrån mig det hela. Skisser, som legat till grund för arbetet, bilder och anteckningar, som belyser detta, hör ihop med silverstycket även när det är färdigt. Därför åtföljs varje unikt arbete av en arbetsmapp med allt sådant material samlat. Det är också min tanke att det även framgent i samma mapp skall samlas material som berättar om dess öden och ägare genom åren.
Om ett par hundra år kommer man att sätta stort värde på det."

Om Silverutställningen 1977