Film 50-tal

  Klick-nar-Gunnar-traffade-Birgitta

NÄR GUNNAR TRÄFFADE BIRGITTA

Klipp ur intervju av Kerstin Wickman på uppdrag av Svensk Form genom Agaton Film AB 2008, 1:25 min.

  Klick-Larlingstid-och-Konstfackskolan@2x

LÄRLINGSTIDEN OCH KONSTFACKSKOLAN

Klipp ur intervju av Kerstin Wickman på uppdrag av Svensk Form genom Agaton Film AB 2008, 8:37 min.