Trönö kyrka

Trönö kyrka från 1898 ödelades av en brand den 11 november 1998. I samband med planeringen av restaureringen beslutades att en grupp av konstnärer, däribland Gunnar Cyrén, skulle bidra med konstnärlig utsmyckning.
Vid besök på brandplatsen formulerade Gunnar en idé eller önskan, att hans bidrag skulle ha sin utgångspunkt i något från den nedbrunna kyrkan. Elden hade tagit det mesta men man hade sparat en hög med svartbränt metallskrot, mest spik och mindre plåtbitar, som Gunnar fick med sig till verkstan.

Ett kraftfullt kors med skuren relief i förgyllt trä, där de brända och krokiga brandresterna noggrant arrangerats tillsammans med ett stycke grönt söndersmält glas blev Gunnars symbolladdade bidrag till Trönö renoverade kyrka som invigdes den första söndagen i advent 2001.