Silver 50-tal

Under större delen av femtiotalet tillverkade Gunnar Cyrén föremål i ädla metaller; i början som guldsmed hos juvelerare E Johansson, där han tog gesällbrev som guldsmed 1951. Under de följande åren på Konstfack utvidgades fältet även till silver och andra metaller. Efter utbildningen följde först anställning hos CG Hallbergs Guldsmeds AB i Stockholm; därefter hos Markströms Guldsmeds AB i Uppsala.

Nedan visas några föremål från denna tid. De visar på en person som genomgår en snabb utveckling, såväl hantverkstekniskt som formmässigt. I slutet av femtiotalet lämnar han dock helt metallhantverket till förmån för glasindustrin. Det kommer att dröja över 15 år innan Gunnar Cyrén återvänder till guld- och silversmidet igen.