Måtta

Måtta från 1969 var en mindre högtidlig servis, helt i tidens anda. Antalet glasstorlekar begränsades till tre. Arbetsnamnet var "Servis för nygifta" De olika storlekarna fick humoristiska namn som Lite Måtta, Medel Måtta och Största Måtta. Glasen var rationellt tillverkade där fot, ben och kupa blåstes i ett enda moment, vilket möjliggjorde ett lägre pris än för andra servisglas från Orrefors. Servisen låg rätt i tiden och blev en stor kommersiell framgång.

Bland det sista Gunnar gjorde innan han lämnade glasbruket våren 1970, var prover på en ännu större variant, med arbetsnamnet Utan Måtta. Det kom dock aldrig i produktion. Måtta var det första servisglas som Orrefors sålde färdigförpackat i butik.