Kaffekanna för Hallbergs

En kort period under senare delen av femtiotalet var Gunnar Cyrén anställd på Hallbergs, i Stockholm. Han fick bland annat uppgiften att formge en kaffekanna i rostfritt stål. Kannan blev någorlunda framgångsrik och förekommer fortfarande på olika auktionssajter. Gunnar själv var dock aldrig helt nöjd med sitt tidiga verk.

Bland nära vänner och familj är anekdoten om kannans handtag välkänd:

Någon, som ansvarade för prototyp och produktionsanpassning på Hallbergs AB hade råkat vända upp och ned på handtaget under processen.

Av någon anledning kände Gunnar att han inte kunde ta itu med saken. Möjligen ville han inte peka ut personen som gjort misstaget. En annan förklaring kan säkert vara att Gunnar var på väg bort från företaget. Han hade sökt och erbjudits en anställning på Markströms i Uppsala när kannan närmade sig produktionsstart. Hur som helst hamnade och förblev handtaget upp och ner, vilket förklarar Gunnars tveksamhet till kannan.

En digital bearbetning av bilden har gjorts för att visa hur Gunnar kan ha tänkt avseende handtagets placering. Exakt utformning och vinkel på handtaget är fortsatt höljt i dunkel.