Heliga Trefaldighets kyrka - Processionskors

Kyrkorådet i Gävle konstaterade på hösten 2007 att den största kyrkan i staden - Heliga Trefaldighet - saknade processionskors. Uppdraget att beställa ett kors till kyrkan föll på Kyrkoherde Thomas Erixon och kyrkorådets ordf. Micael Dahlberg. 

Valet av konstnär blev Gunnar Cyrén, vars idé utgick ifrån en återhållsamt dekorerad stav krönt med ett kors i smidesjärn. Det befintliga korskranket i kyrkan var i smide och korset tänktes höra ihop med det. Staven består av målat askträ med förgylld ringkrans kring fästet för korset, som tillverkats av svartbränt fyrkantsjärn. Korset invigdes 1:a advent 2008.