Teckningar till annonser

Gunnar och hans fru Brigitta drev mellan åren 1986 till 2003 Galleri Gunnar Cyrén i Gävle. Under större delen av denna period annonserade man för galleriet i några olika månadsmagasin. Annonserna tecknande Gunnar själv. Alltid svartvita tuschteckningar av någon av nyheterna som kommit in till galleriet. Uttrycket i annonserna var för sin tid särpräglade och unika. Gunnar Bergendahl hjälpte till med den grafiska produktionen.