utställning - Galleri Bergklinten

Teckningar av Gunnar Cyrén, utställda på Galleri Bergklinten i Orrefors.
Vernissage den 3 november 1998 på hundraårsdagen av Orrefors Glasbruks tillkomst.
Teckningarna är i huvudsak gjorda på tidiga sextiotalet i glashyttan och visar glasarbetare och formgivarkollegor.