Utställning - Fest

Dagens Nyheter den 6 juni 1961:
”Fest heter plötsligt Orrefors sommarutställning på Svensk Form på Konstfackgården, som öppnas på torsdagen. ”Att göra fest är att frigöra fantasi” säger konstnärerna, vilka deltar alla sex. Och de bevisar vad de flesta anat att visst kan svensk konstindustri skapa lyx, inte bara till husbehov (…) Gunnar Cyréns fönsterornament som liknar uppförstorade snökristaller, hans istappslyktor och framförallt hans blomsterbord av kristallkäglor, som i sin exklusivitet ger en vag förnimmelse av forna tiders ryska tsarpresenter. Men det hela är vackert som en dröm och törs inte vi svenskar nyttja sådant, så får väl skönheten gå på export" / E v Z