fågelskålar

I början av augusti 1965, arbetade Gunnar Cyrén tillsammans med mästaren Henry Bjerding fram en serie tunna drivna skålar med klippta flikar. Skålarna var en fortsättning på ett antal experimentskålar som gjorts tidigare samma år.

Under augusti månad fick skålarna fick en tydlig fågelassociation. Flikarna formades till vingar och Gunnar hade tillverkat ett verktyg för att åstadkomma en näbb. Det tillverkades ett flertal olika varianter samt en kollektion som presenterades under den årliga vårresan 1966 med glasbrukets representanter, men försäljningen var relativt blygsam.

Skålarna kom ändå att få betydelse på så sätt att idén återkommer 12 år senare i vidareutvecklad version i Gunnars första separatutställning med silver 1977, men framför allt i nästkommande silverutställning 1979, som uteslutande bestod av corpusarbeten i silver med fågelmotiv.