Popglas register

Gunnar Cyrén var noga med att dokumentera sina arbeten och Popglasen var inget undantag. I sin ambition att vara väl förberedd inför arbetet i hyttan skissade Gunnar sina alster i förväg. Samtliga skisser samlades i en pärm där färg och form för de olika modellerna enkelt kunde kommuniceras med blåsarna i verkstaden. Färgkoder och mått angavs för olika versioner. Skisserna samlades för framtida referens eftersom Popglasen inte sällan beställdes löpande.

Nedan finns ett numrerat register som återfunnits i Gunnars pärm för Popglas. Ett antal modeller har återskapats från expoboken och vissa skisser kan saknas. Därutöver finns en beskrivning över hur Popglaskollektionen växte fram mellan åren 1964-1969.