Hyttdagböcker

Hyttdagböckerna är Gunnar Cyréns egna minnesanteckningar. De ger en unik inblick i hans dagliga arbete i glashyttan. De är skrivna på lösa A5-blad och samlade i årspärmar. Hyttdagböckerna sträcker sig från 1959-1970 och 1976-1981, med en separat pärm för all belysning. Varje blad beskriver ett föremål och kan innefatta expo-nummer (se även Expobok), arbetsnamn, en ibland färglagd enkel teckning, en kort beskrivning, mått, hantverkarens namn, viktiga datum såsom ”gjord i hyttan…”, ”graverad…”, ”med i utställning…”, antal timmar etc.