Register

Detta är inte ett komplett register över hela Gunnar Cyréns produktion utan ett brett urval av hans arbeten genom åren. Varje område är redovisat för sig; Glas, Silver och Guld, Plast, Övrig Design, Belysning. Tanken är att även den som söker ett visst föremål ur hans produktion, utan att finna det här, ändå skall kunna hitta den period eller sammanhang under vilket det hör hemma. Produktionsföretag och tillverkningsplats är inte angivna. Vissa artikelnummer saknas. Registret togs ursprungligen fram för boken Gunnar Cyrén: Glaskonstnär, Silversmed och Musikant, 1998.