Expobok

Här visas Gunnar Cyréns Expobok, från 1959 fram till 1983.
På Orrefors Glasbruk hade varje formgivare en expobok; ett internt register som dokumenterade allt konstglas av formgivaren.
Konstglasavdelning utförde denna numrering och registrering av glas som tillverkades för utställningar och andra beställningar, unika föremål eller mindre serier. (standardkollektioner försågs endast med etikett med glasbrukets välkända logotyp).

På glasföremålet angavs glasbrukets och formgivarens namn, signatur, bokstavs- eller sifferkombination samt artikelnummer, ev. löpnummer och årtal.
I expoboken anges bland annat datum, kund, kortfattad beskrivning, artikelnummer, mått, ibland även kalkylunderlag och pris samt en enkel illustration av föremålet. Här går att finna samtliga glasföremål som Gunnar Cyrén formgav fram till 80-talets början.


1959-1970 är Gunnar Cyréns formgivarbeteckning ”B” (i början Bu. 1976 återkommer Gunnar till Orrefors (som frilansare) och får då formgivarebeteckning ”GC” samt formgivarnummer ”72” som under 1994 ändras till nummer ”83”.
Gradvis övergick man till en annan typ av dokumentation av konstglaset och fr.o.m. 1983 upphörde den helt. Förhoppningsvis kommer vi att kunna publicera den fortsatta dokumentationen på hemsidan vid ett senare tillfälle.

 • rubrik1@2x

  Uppslag ur expoboken.

 • rubrik2@2x

  Årtal.

 • rubrik3@2x

  Datum föremålet registrerades av konstglasavdelningen.

 • rubrik4@2x

  Föremålets destination. Butik, företag, utställning, person.

 • rubrik5@2x

  Beskrivning av föremålet, t.ex. tillverkningsmetod och utseende.

 • rubrik6@2x

  Föremålets registreringsnummer. Oftast ingraverat under botten.

 • rubrik7@2x

  Varma arbeten i hyttan.

 • rubrik8@2x

  Efterbearbetning såsom gravyr, slipning, målning, osv.

 • rubrik9@2x

  Prisunderlag. Har dock fyllts i på flera olika sätt genom åren.

 • rubrik10@2x

  Illustration av föremålet.