Skisser glasmåleri

Vid ett besök i Kulturparken i Småland, där Orrefors Glasbruks arkiv numera befinner sig, dokumenterade vi några av de förlagor som Gunnar Cyrén gjorde till glasmålaren Heintz Richter under arbetet med "Svenska män och flickor". En kollektion som så småningom utvecklades till ett stort antal skålar, pokaler och vinglas under 60-talets slut. Detta är inte de slutgiltiga förlagorna utan tidiga skissversioner som användes till prover, tester och diskussionsunderlag under arbetet fram emot de slutgiltiga produkterna.