Marskalkstav Stockholms Stadshus

"Jag gjorde ju också marskalkstaven för Nobelfesten. En marskalkstav symboliserar en ceremoniell ordning. Hela ceremonielet vid Nobelfesten ska ju ledas med den här staven. Den måste komponeras med en viss värdighet - till och med stolthet - det ligger i sakens natur. Det får inte vara någon förgylld gröt. Jag hade gjort en marskalkstav till Gripsholm tidigare så arbetet var inte helt främmande för mig. Här valde jag att göra stadshustornet - en självklar symbol i sammanhanget.
Se filmen Beställningen och Nobelfesten 1991 i sammandrag.            

Staven skulle användas enbart i Stadshuset och också förvaras där. Jag gjorde tornet i silver, den lilla paviljongen högst upp med pelare och fasetter förgylld och delvis oxiderad, de tre kronorna i förgyllt stål. Kronorna måste vara i stål eftersom de utgör själva huvudet på skruven som håller ihop alla delarna i staven. För mig var det en uppgift som skulle lösas inom bestämda, lite stränga ramar."

Gunnar Cyrén

Mer om Nobel