Heliga Trefaldighets kyrka - Processionskors

Kyrkorådet i Gävle konstaterade på hösten 2007 att den största kyrkan i staden - Heliga Trefaldighet - saknade processionskors. Uppdraget att beställa ett kors till kyrkan föll på Kyrkoherde Thomas Erixon och kyrkorådets ordf. Micael Dahlberg. Valet föll på Gunnar Cyrén. Tankarna runt utformningen kretsade kring ett enkelt och stramt kors.

Gunnar arbetade fram ett förslag - en sober och återhållsamt dekorerad stav krönt med ett kors i smidesjärn. Det befintliga korskranket i kyrkan var i smide och korset tänktes höra ihop med det. Förslaget gillades med smärre justeringar och beställdes omgående. Staven är av målad ask med förgylld ringkrans kring fästet för korset som är av svartbränt fyrkantsjärn. Korset invigdes 1:a advent 2008.