Gunnar Cyrén Silverstipendie

Sedan 2013 har vi i familjen umgåtts med frågan om minnet av Gunnar Cyrén och hans livsverk. Under 2017 formulerades tankarna kring ett stipendium i Gunnar Cyrén namn.

När man avslutar sin utbildning och samtidigt påbörjar sin yrkesbana är det naturligtvis viktigt med uppmuntran och ett visst mått av erkännande menade Gunnar. En tanke som vi, familjen Cyrén, gärna vill fortsätta stödja och bidra till.

Kontakt togs med Konstfackskolan och Professor Anders Ljungberg på linjen för Metall, numer Ädellab. Tillsammans drogs några enkla linjer upp. Stipendiet instiftas av familjen Cyrén i Gunnar Cyréns namn och delas ut av ansvarig på Konstfacks Ädellab linje. Stipendiet tilldelas årligen en avgångselev från Konstfackskolans Masterprogram: Craft – Ädellab. Stipendiaten erhåller förutom ett diplom, ett kilo silver som kvitteras ut från ett konto hos KarAna Ädelmetall AB. Ett järn och ett verktyg från Gunnar Cyréns verkstad samt boken ”Gunnar Cyrén - Glaskonstnär, Silversmed och Musikant”

Konstfackskolans hemsida hittar du här