Gense AB

Namnet Gense är en förkortning av Gustav Eriksson NySilverfabrik Eskilstuna. Företaget har tillverkat bestick sedan 1885. Sedan tidigt 1900-tal har Gense varit kända för sin hantverksskicklighet och sitt samarbete med framstående formgivare. Fortfarande tillverkas silverbestick i Gense AB´s fabrik i Sverige.

Gunnar Cyrén kom i kontakt med Gense AB i samband med att Nobelkollektionen lanserades i under tidigt 90-tal. Företaget marknadsför och säljer fortfarande besticket i sin ursprungliga omfattning och utförande.

Gense ABs hemsida hittar du här